Najefektywniejsze i najbardziej energooszczędne rozwiązanie techniki grzewczej!

Stanowi doskonałe rozwiązanie użytkowe i jest najlepszą alternatywą np dla gazu.

Urządzenia te pobierają energię cieplną ze źródła naturalnego i przenoszą ją do budynku.

Jak to wygląda w praktyce?

Instalacja grzewcza z pompą ciepła składa się z trzech zasadniczych części:

  • dolnego źródła (kolektory, sondy),
  • węzła cieplnego, którego najważniejszym elementem jest pompa ciepła,
  • źródła górnego (instalacja C.O.)

Pompy ciepła wykorzystują zasoby energii naturalnej, której źródłem jest:

  • grunt,
  • woda podziemna lub powierzchniowa,

 

Zalety instalacji:

Prawie darmowa energia, ekologiczna, pobierana z niewyczerpalnego źródła – środowiska naturalnego. A dodatkowo:

  • wygodna i czysta - nie wymaga instalowania komina czy systemu wentylacji,
  • nie wydziela zapachów;
  • w pełni zautomatyzowana,
  • niezwykle cicha praca bez negatywnego wpływu na otoczenia,

 

Ogromną zaletą pomp ciepła jest uniezależnienie się od zmian cen  paliw:
 gazu, oleju opałowego.

WAŻNE!

Sprawność pomp NIE SPADA w miarę upływu czasu- w całym okresie eksploatacji jest stała!